Εφηβικά Προγράμματα

 

Τα εφηβικά προγράμματα της  EuroLab® είναι η συνέχεια των παιδικών.

Τα παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, εξοικειωμένα πλέον με τους υπολογιστές και έχοντας ως εφόδιο την προηγούμενη εμπειρία τους στα προκαταρκτικά προγράμματα επικεντρώνονται στα προγράμματα που θα τα βοηθήσουν στις σπουδές και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και προχωρούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες ισχύουν απεριόριστα σύμφωνα με το νόμο Ν 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10/9/2014).

Οι έφηβοι με την καθοδήγηση του καθηγητή τους, αλλά και τη χρήση της αποκλειστικής online πλατφόρμας EuroLab LMS, διδάσκονται τις ακόλουθες ενότητες:

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται στο σπουδαστή η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξέταση μέσω τεστ προσομοίωσης και να κάνει επανάληψη σε σημεία που εμφανίζει ελλείψεις ή δυσκολεύεται.

Στη συνέχεια, μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί με είτε με το φορέα πιστοποίησης Unicert είτε με το φορέα πιστοποίησης ECDL.

Ακόμη, τους δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και σε εξειδικευμένα προγράμματα όπως είναι η επεξεργασία εικόνας (image editing) και ιστοσελίδων (web editing), οι τεχνικές γνώσεις υπολογιστών, η ασφάλεια στο διαδίκτυο (internet safety), η σχεδίαση σε 2 ή 3 διαστάσεις, διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και πολλά άλλα.