Εταιρικά Προγράμματα

 

Η καλή γνώση υπολογιστών, όχι μόνο η απλή χρήση κειμενογράφου Word, αλλά και η χρήση του Internet, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων λειτουργιών, καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, αποτελούν πλέον απαραίτητο προσόν για να μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις οποιουδήποτε εργασιακού περιβάλλοντος.

Η EuroLab® παρέχει ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού που απευθύνονται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες των εφαρμογών Office (Word, Excel, Powerpoint, Access κ.α.) και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε υψηλότερο επίπεδο (advanced level).

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ενδοεπιχειρησιακά μας προγράμματα