Ιταλικά

 

Β1: IDH1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΕΒΔ./ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
IDH1

CELI2,3/PlidaB1,B2

DiplomaB1,B2/ΚπγΒ2

Β’ΛΥΚ.-

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

6 30  


Στόχος του Προγράμματος

Οι αρχάριοι σπουδαστές ολοκληρώνουν την Ιταλική γραμματική και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν αυθεντικά κείμενα και να επικοινωνήσουν (προφορικά και γραπτά) με άνεση.

Επίσης, προετοιμάζονται για την απόκτηση του CELI 2, CELI 3 (Certificato di conoscenza della Lingua italiana –Università per stranieri di Perugia) ή Plida B1, Plida B2 και του Κ.Π.Γ.B2.

Προσφέρει πρακτική σε όλες τις δεξιότητες ανακυκλώνοντας τις προηγούμενες γνώσεις. Οι σπουδαστές εκτίθενται σε θέματα, όπως υγεία, διατροφή, αθλητισμός, ψυχαγωγία κλπ και είναι σε θέση να συντάξουν ένα γράμμα, μία περιγραφική έκθεση καθώς και e-mail.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΕΒΔ./ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
IDH1

CELI2,3/PlidaB1,B2

DiplomaB1,B2/ΚπγΒ2

Β’ΛΥΚ.-

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

6 30 120

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C1 & C2

EUROMASTER (C1 & C2 ESAMI)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ID2 CELI 4/PLIDA C1/Diploma C1/Κπγ Γ1)
ID3 CELI 5/PLIDA C1/Diploma C2/Κπγ Γ2)
IDH3 CELI4,5/PLIDA C1,C2/Diploma C2/Κπγ Γ2)