Ιταλικά

 

CELI 5 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Κατανόηση,   PARTE)Παραγωγή γραπτού λόγου 2 2 ΩΡΕΣ +45
PARTE C) TEST Γλωσσολογικής ικανότητας 1

1 ΩΡΑ + 15′

PARTE D) Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 1 30 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 1 20 ΛΕΠΤΑ

 

Τα πτυχία CELI χωρίζονται στο γραπτό, (PARTE A, PARTE B, PARTE C KAI PARTE D όπου υπάρχει) και προφορικό μέρος.
Ο τελικός βαθμός που παίρνει ο υποψήφιος για τις εξετάσεις CELI είναι συμψηφισμός όλων των βαθμών που πήρε στα τρία ή τέσσερα (ανάλογα με το επίπεδο) μέρη.
Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το ένα από τα δύο μέρη, σε περίπτωση που δεν σημειώσουν επιτυχία συνολική, για ένα χρόνο.

PLIDA C2 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Ακουστικό (ascoltare) 3 40 ΛΕΠΤΑ
PARTE Β) Κατανόηση προφορικού λόγου (leggere) 3 45 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) Παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) 2 135 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Παραγωγή προφορικού λόγου (orale) 3 15 ΛΕΠΤΑ