Ιταλικά

 

CELI 4 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Κατανόηση ,  PARTE B) Παραγωγή γραπτού λόγου 2 2 ΩΡΕΣ +45
PARTE C) TEST Γλωσσολογικής ικανότητας 1

1 ΩΡΑ + 15′

PARTE D) Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 1 25 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 1 20 ΛΕΠΤΑ


PLIDA C1 ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Ακουστικό (ascoltare) 3 35 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) TEST Γλωσσολογικής ικανότητας 3

45 ΛΕΠΤΑ

PARTE D) Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 2 90 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 3 15 ΛΕΠΤΑ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΕΒΔ./ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ID2 CELI4/Plida C1 /Diploma C1/ΚπγΓ1 ΟΛΕΣ 4 30 120