Ιταλικά επιπέδου B2

 

CELI 3 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (adolescenti)

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Κατανόηση ,   PARTE B) Παραγωγή γραπτού λόγου 2

2 ΩΡΕΣ+15′

PARTE C) TEST Γλωσσολογικής ικανότητας 1 45 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 1 25 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 1 15 ΛΕΠΤΑ

 

PLIDA B2 ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (juniores):

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Κατανόηση,  PARTE B) Παραγωγή γραπτού λόγου 3

40 ΛΕΠΤΑ

PARTE Β) Κατανόηση προφορικού λόγου (leggere) 3 45 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) Παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) 2 25 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Παραγωγή προφορικού λόγου (orale) 3 15 ΛΕΠΤΑ

 

Επίπεδο: IDH1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΕΒΔ./ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
IDH1

CELI2,3/PlidaB1,B2

DiplomaB1,B2/ΚπγΒ2

Β’ ΛΥΚ.-

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

6 30 180