Ιταλικά επιπέδου Α1

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PLIDA

Το PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI) είναι ένα πτυχίο, οι εξετάσεις  του οποίου οργανώνονται από την Società Dante Alighieri σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Πανεπιστήμιο της Ρώμης ‘La Sapienza”. Πιστοποιεί την γλωσσολογική ικανότητα σύμφωνα με τα 6 επίπεδα του COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING και αποτελείται από 4 μέρη εξετάσεων που πιστοποιούν τις βασικές δεξιότητεςακουστική κατανόηση (ascoltare), κατανόηση γραπτού λόγου (leggere), παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) και παραγωγή προφορικού λόγου (parlare).

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο (ανάλογα με το επίπεδο) καθώς και Οκτώβριο ή Νοέμβριο (ανάλογα με το επίπεδο).

CELI Impatto ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE Α) Κατανόηση, PARTE Β) Παραγωγή γραπτού λόγου 2

1 ΩΡA +15′

PARTE C) Κατανόηση προφορικού λόγου  + Μονόλογο + Διάλογος (προφορικό) 1 5 – 6 ΛΕΠΤΑ

 

PLIDA Α1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Ακουστικό (ascoltare) 2

35 ΛΕΠΤΑ

PARTE Β) Κατανόηση προφορικού λόγου (leggere) 2 30 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) Παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) 2 30 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Παραγωγή προφορικού λόγου (orale) 2 10 ΛΕΠΤΑ

 

Ιταλικά επιπέδου Α2

 

CELI 1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (adolescenti)

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE Α) Κατανόηση ,   PARTE Β)Παραγωγή γραπτού λόγου 2

2  ΩΡΕΣ

PARTE C) Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 1 20 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 1 10 ΛΕΠΤΑ
 
PLIDA A2 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Ακουστικό (ascoltare) 3

30 ΛΕΠΤΑ

PARTE Β) Κατανόηση προφορικού λόγου (leggere) 2 30 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) Παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) 2 40 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Παραγωγή προφορικού λόγου (orale) 2 10 ΛΕΠΤΑ

 

Ιταλικά επιπέδου B1

CELI 2 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (adolescenti)

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A)Κατανόηση, PARTE B) Παραγωγή γραπτού λόγου 2

2  ΩΡΕΣ

PARTE C)Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) 1 20 ΛΕΠΤΑ
Παραγωγή προφορικού λόγου 1 15 ΛΕΠΤΑ

 

PLIDA Β1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PARTΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
PARTE A) Ακουστικό (ascoltare) 4

25 ΛΕΠΤΑ

PARTE Β) Κατανόηση προφορικού λόγου (leggere) 4 30 ΛΕΠΤΑ
PARTE C) Παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) 2 60 ΛΕΠΤΑ
PARTE D) Παραγωγή προφορικού λόγου (orale) 2 15 ΛΕΠΤΑ