Η Μέθοδός μας
Το Σύστημά μας

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ LEARN® 
   
   
  
ΜΕΘΟΔΟΣ LEARN® – Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ

Η μέθοδος Learn® με την χρήση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες, βίντεο/DVD, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες παρακινεί το σπουδαστή να συμμετέχει στην μάθηση.
Η Μέθοδος Learn® προσφέρει:
  • Μεταφορά της ζωντανής πραγματικότητας στην τάξη
  • Εμπλουτισμό του μαθήματος με πολιτιστικά στοιχεία
  • Ζωντανή επαφή με την γλώσσα και την κουλτούρα
Η μέθοδος Learn® προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναπτύξει το παιδί τις δυνατότητες και την χωρητικότητα του μυαλού του, ενώ παράλληλα το μαθαίνει να λειτουργεί ιδανικά μέσα στην ομάδα και να αναπτύσσει τις ικανότητες του. Με την μέθοδο Learn® η μάθηση γίνεται μια βιωματική εμπειρία με σαφώς πολύ θεαματικά αποτελέσματα.

Ψηφιακό µάθηµα
Στις µέρες µας η τεχνολογία έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί κίνητρο για τους σπουδαστές. Οι καθηγητές του Οµίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι όλοι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος που γίνεται µε τον πλέον σύγχρονο και επιστηµονικό τρόπο.

Skill Integration
Στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ακολουθούµε µια ολιστική προσέγγιση στην εκµάθηση ξένων γλωσσών. Οι δεξιότητες ενσωµατώνονται µε απώτερο σκοπό οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά. Έµφαση δίνεται σε:
Α) Task-based learning, µια προσέγγιση όπου ο µαθητής καλείται να κατανοήσει, να παράγει και να επικοινωνήσει στην ξένη γλώσσα µε έµφαση στο νόηµα της γλώσσας. Β) Content and Language Integrated Learning (CLIL), όπου η γλώσσα διδάσκεται παράλληλα µε άλλες θεµατικές ενότητες.

Πλάνα ύλης
Για κάθε γλωσσικό επίπεδο υπάρχει συγκεκριµένο ωριαίο πλάνο ύλης το οποίο ο καθηγητής ακολουθεί µε στόχο τη σωστή και ακριβή διεξαγωγή του µαθήµατος µέχρι το τέλος της χρονιάς.

Online τετράδιο ύλης
Μετά από κάθε µάθηµα ο καθηγητής συµπληρώνει online στο τετράδιο ύλης την ύλη που δίδαξε έτσι ώστε να γνωρίζει ο ∆ιευθυντής Σπουδών ακριβώς την ύλη που ολοκληρώθηκε.

Σπουδαστική καρτέλα
Κάθε σπουδαστής έχει την προσωπική του σπουδαστική καρτέλα στην οποία υπογράφει για κάθε ώρα µαθήµατος και επίσης βαθµολογείται για την επίδοσή του για κάθε δεξιότητα. Στην καρτέλα αναγράφονται ακόµη η βαθµολογία των τεστ προόδου και οι απουσίες. Έτσι οι γονείς παρακολουθούν µε µια µατιά την επίδοση των παιδιών τους ανά ώρα µαθήµατος καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Smart Start Study planner
Κάθε σπουδαστής έχει το εκπαιδευτικό ηµερολόγιο-ατζέντα όπου καταγράφει τις εργασίες που έχει για το σπίτι και τι θα πρέπει να διαβάσει. Με τον τρόπο αυτό ο γονιός ελέγχει πολύ γρήγορα τι ακριβώς έχει να διαβάσει το παιδί για το επόµενο µάθηµα.

Τετράδιο Σπουδαστών
Στο τετράδιο αυτό καταγράφονται οι ασκήσεις γραπτού λόγου οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο σπίτι (εκθέσεις – µικρές παράγραφοι). Άλλος ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για την οργάνωση της µελέτης και την παρακολούθηση της εξέλιξής του στη γλώσσα.

Ηµέρες γονέων
∆ύο φορές το χρόνο καλούµε τους γονείς να συναντήσουν τους καθηγητές των παιδιών και να ενηµερωθούν για την πρόοδό τους.

Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ