Ρωσικά για Ενήλικες

Η Ρωσική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών
  
     
   
  
Η Ρωσική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών που περιλαμβάνει επίσης τα Ουκρανικά, τα Λευκορωσικά, Πολωνικά, Βουλγαρικά και τα άλλα.
Ανά τον κόσμο τα Ρωσικά ομιλούνται περίπου από 300 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και επίσης σχεδόν από 100 εκατομμύρια ομιλητές ως μη-μητρική γλώσσα. Η Ρωσική γλώσσα διδάσκεται στην Ελλάδα σε μερικά γυμνάσια και πανεπιστήμια, σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και στα Πολιτιστικά κέντρα της Ρωσικής Πρεσβείας (που είναι και τα επίσημα εξεταστικά κέντρα της Ρωσικής ως ξένης) σε όλον τον κόσμο.
ΠΤΥΧΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ТЭУ (στοιχειώδες) A1 12
ТБУ (βασικό) A2 12
ТРКИ 1 (πρώτο πτυχίο) B1 14
ТРКИ 2 (δεύτερο πτυχίο) B2 14
ТРКИ 3 (τρίτο πτυχίο) C1 16
ТРКИ 4 (τέταρτο πτυχίο) C2 16
ТЭУ (στοιχειώδες επίπεδο Α1)
Είναι η πρώτη πιστοποίηση γνώσεων της Ρωσικής σε πολύ απλά θέματα. Λεξιλόγιο περίπου 700 λέξεις. Όριο ηλικίας για συμμετοχή στις εξετάσεις – 12 χρόνια.
 
ТБУ (βασικό επίπεδο Α2)
Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει την ικανότητα να επικοινωνεί στα ρωσικά χρησιμοποιώντας κύριες εκφράσεις που προφορικού και γραπτού λόγου. Λεξιλόγιο περίπου 1200 λέξεις. Όριο ηλικίας για συμμετοχή στις εξετάσεις – 12 χρόνια.
 
ТРКИ 1 (επίπεδο B1)
Το πρώτο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την ικανοποιητική γνώση της Ρωσικής Γλώσσας σε γενικά θέματα. Δίνει δικαίωμα στον κάτοχό του να γίνει δεκτός από τα πανεπιστήμια της Ρωσίας. Όριο ηλικίας τα 14 χρόνια.
 
ТРКИ 2 (επίπεδο B2)
Το δεύτερο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την καλή γνώση της Ρωσικής Γλώσσας σε γενικά θέματα. Όριο ηλικίας τα 14 χρόνια.
 
ТРКИ 3 (επίπεδο C1)
Το τρίτο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της Ρωσικής Γλώσσας σε γενικά θέματα. Όριο ηλικίας τα 16 χρόνια.
 
ТРКИ 4 (επίπεδο C2)
Το ανώτατο πτυχίο της Ρωσικής Γλώσσας ως ξένης. Αποδεικνύει γνώση αντίστοιχη με επίπεδο μητρικής γλώσσας και δίνει επάρκεια. Όριο ηλικίας τα 16 χρόνια.
 
Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ