Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
για τους Franchisees
  
   

 
 
   
  

Ο Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ με γνώμονα την διασφάλιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, συνέταξε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Διαβάζοντας την θα λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

- Το ποιοι είμαστε
- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε
- Το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
- Τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας
- Το χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
- Πότε ζητάμε την συγκατάθεσή σας
- Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
- Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
- Την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
- Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης
- Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή παροχή διευκρινίσεων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ι 210 8980222 | [email protected]

Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται για το σύνολο των φυσικών υποκειμένων που συναλλάσσονται με τους δικαιοδόχους (Franchisees) της Ευρωγνώσης- φροντιστήρια όπως μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτές, προμηθευτές και συνεργάτες.

Με την παρούσα πολιτική δεσμευόμαστε στην τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (General Data Protection Regulation), της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι είμαστε

Ο Όμιλος Ευρωγνώση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ξένων γλωσσών και πληροφορικής, αναπτύσσοντας ένα ιδιαίτερα διευρυμένο σύστημα franchising. Ο δικαιοπάροχος (franchisor) εξασφαλίζει στο σύνολο των δικαιοδόχων (franchisees) την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποστήριξη σε πληροφοριακά συστήματα ώστε να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο δικαιοπάροχος και οι δικαιοδόχοι λειτουργούν ωςαπό κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική αφορά το σύνολο των φροντιστηρίων Ευρωγνώση με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή αντλώντας στοιχεία επικοινωνίας από το εξής link: https://www.eurognosi.com/κέντρα-ευρωγνωση-eurolab-ελλάδας/.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 είναι «Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Στον Όμιλο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ τα φροντιστήρια συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα μαθητών: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, τάξη σχολείου (σε περίπτωση ανηλίκων), επάγγελμα (σε περίπτωση ενηλίκου), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων, Στοιχεία για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικό επίπεδο στις ξένες γλώσσες
Δεδομένα γονέων (σε περίπτωση ανήλικων μαθητών): ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα
Δεδομένα εργαζομένων¨Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων
Δεδομένα προμηθευτών: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email
Δεδομένα τρίτων: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση (στοιχεία που μας προσκομίζετε ως πηγή σύστασης)

Τα παραπάνω δεδομένα τα συλλέγουμε από εσάς κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης ή αναζήτησης εργασίας στα φροντιστήρια μας μέσω τηλεφώνου, φυσικής παρουσίας ή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του δικαιοπάροχου Ευρωγνώση,. Δεν διατηρούμε δεδομένα που δεν έχουμε λάβει από τα ίδια τα φυσικά υποκείμενα.

Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργασία όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων είναι «Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσω, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή».

Σκοποί επεξεργασίας

Για το σύνολο των επεξεργασιών τα φροντιστήρια του Ομίλου Ευρωγνώση ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διασφαλίζουν τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Η νόμιμη βάση των επεξεργασιών είναι το έννομο συμφέρον των φροντιστηρίων και η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Για οποιοδήποτε νέο σκοπό επεξεργασίας, θα σας ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας αφού πρώτα σας δοθεί πλήρη ενημέρωση για τους όρους και τις συνθήκες επεξεργασίας.

Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Στον Όμιλο Ευρωγνώση, το σύνολο των φροντιστηρίων εφαρμόζουμε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ακρίβεια Δεδομένων

Η ακρίβεια των δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή και σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την έγκαιρη επικαιροποίησή τους. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή.

Χρόνος Διατήρησης

Περιορίζουμε την περίοδο αποθήκευσης μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:

- το φυσικό αρχείο των αιτήσεων και αιτήσεων επανεγγραφών καταστρέφεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς
- τα πτυχία ξένων γλωσσών μετά την επιτυχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις διατηρούνται στα φροντιστήρια έως και 2 έτη προς εξυπηρέτησή σας και έπειτα καταστρέφονται.
- οι ετήσιοι έλεγχοι προόδου διατηρούνται έως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και έπειτα καταστρέφονται.
- τα έγγραφα που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες καταστρέφονται αμέσως μετά την συμμετοχή σας στην εξεταστική διαδικασία, εκτός και αν με δική σας ρητή συγκατάθεση, ζητήσετε τη διατήρησή τους έως τις επόμενες εξετάσεις.
- οι καρτέλες μαθητών διατηρούνται έως και το τέλος του επόμενου σχολικού έτους και μετά καταστρέφονται
 
Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα για σκοπό αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία, για τα οποία εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα

Η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσα από την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή καταστροφή, λοιπά τεχνικά μέτρα.

Πότε ζητάμε την συγκατάθεσή σας

Για οποιαδήποτε περίπτωση σκοπού επεξεργασίας πλην της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης των φροντιστηρίων, σας ζητείται ρητή συγκατάθεση αφού πρώτα σας έχουν παραχθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Την συγκατάθεσή σας μπορεί να ζητήσουμε για:

- Την αποστολή ενημερωτικών email για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αφού πρώτα έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτές
- Την αποστολή ενημερωτικών sms για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αφού πρώτα έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτές
- Την λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά την διάρκεια εορτών και διαφόρων εκδηλώσεων των φροντιστηρίων μας
- Την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στην ιστοσελίδα μας
- Την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σαφή περιγραφή αυτών
- Την εκτύπωση φωτογραφιών σε αναμνηστικά/ προωθητικά έντυπα
- Την ανάρτηση του ονοματεπώνυμού σας σε λίστα επιτυχόντων στην ιστοσελίδα μας
- Την εμφάνιση του ονοματεπώνυμού σας σε λίστα επιτυχόντων σε αναμνηστικά/προωθητικά έντυπα
- Την λήψη βίντεο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εξέταση
Η εν λόγω συγκατάθεση διατηρείται από τα φροντιστήρια μας στα πλαίσια της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασιών που έλαβαν χώρα πριν από αυτή.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του δικαιοπαρόχου (franchisor) Ευρωγνώση σύμφωνα με έννομη υποχρέωση των φροντιστηρίων. Ο δικαιοπάροχος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση, και παράλληλα διασφαλίζουμε το απόρρητο, την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των συστημάτων επεξεργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Ο δικαιοπάροχος υιοθετεί διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την διασφάλιση όλων των παραπάνω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους φορείς πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών με κύριο σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης κατόπιν ενημέρωσής σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής με κύριο σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης κατόπιν ενημέρωσή σας.

Σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτους ή/και χρήσης σχετικού λογισμικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών μας, λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσετε τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούμε, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νομική επεξεργασία, την τυχόν διαβίβαση σε τρίτους, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται ή τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, τα δικαιώματα που έχετε, την πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.
Δικαίωμα Διόρθωσης (Άρθρο 16): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το Εργαστήρι και να διορθώσετε/επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.
Δικαίωμα Διαγραφής (Άρθρο 17): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή/και νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο.
Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθρο 18). Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, θα επεξεργάζονται από εμάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση την συγκατάθεση
Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 20): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Δικαίωμα Εναντίωσης (Άρθρο 21): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή έχει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον μας ή το δημόσιο συμφέρον.
Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας. Εφόσον δεν καταφέρουμε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, dpa.gr
 
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό. Ταυτόχρονα θα ενημερωθείτε, εφόσον το επιθυμείτε, για αυτούς τους αποδέκτες (Άρθρο 19).

Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, έχουμε προβλέψει εύκολους τρόπους. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας για εμπορικούς σκοπούς ή ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορείτε να πατήσετε «κατάργηση εγγραφής» (unsubscribe) σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή ή να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας την απενεργοποίηση αυτόκλητων μηνυμάτων.

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλετε με email στο ….  ή με φαξ στο….ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση:….Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

Κόστος και χρόνος ανταπόκρισης

Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους που δεν προβήκαμε στη σχετική ενέργεια, τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Τα φροντιστήρια Ευρωγνώση δεν υιοθετούν μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Τα φροντιστήρια δύναται να έχουν εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες.

Το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι κάμερες δεν είναι εγκατεστημένες εντός των αιθουσών διδασκαλίας ούτε σε χώρους εργασίας του προσωπικού, παρά μόνον σε κοινόχρηστους χώρους, σε αποθηκευτικούς χώρους, στον χώρο του ταμείου και στους περιμετρικούς χώρους του φροντιστηρίου, χωρίς να λαμβάνουν εικόνα από τον γύρω δημόσιο χώρο.

Υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες πριν την είσοδο στους χώρους επιτήρησης.

Οι οθόνες παρακολούθησης ευρίσκονται σε φυλασσόμενο χώρο και σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι και ο Γενικός Διευθυντής. Σε περίπτωση συνεργασίας με εξωτερική εταιρεία, τα φροντιστήρια έχουν μεριμνήσει για την δέσμευσή της με υποχρέωση απορρήτου και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο.

Ο χρόνος τήρησης του υλικού λήψης είναι 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται. Σε περίπτωση συμβάντος, το σχετικό υλικό τηρείται σε χωριστό φωριαμό που κλειδώνει και διαβιβάζεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πρόσβαση στο υλικό που έχει καταγραφεί, για όσο χρόνο τηρείται,  έχουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται και τρίτα πρόσωπα που τεκμηριώνουν υπέρτερο έννομο συμφέρον κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους. Το σχετικό αίτημα αξιολογείται από τον Γενικό Διευθυντή ο οποίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου προσώπου ή ότι η πρόσβαση του προσώπου που απεικονίζεται είναι δυνατόν να παρεμποδίσει την εξέταση συμβάντος.

Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα φροντιστήρια Ευρωγνώση, το σύνολο των εργαζομένων και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας,  και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ι 210 8980222 | [email protected]
 

Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στα ερωτήματα ή θέματα σας που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, 2106475600.

Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ