Πιστοποιήσεις Ρωσικών

 
 
 
  
     
  
  

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ТЭУ (Α1) Ιούνιος
ТБУ (Α2) Ιούνιος
ТРКИ1(Β1) Ιούνιος
ТРКИ2 (Β2) Ιούνιος
ТРКИ3 (C1) Ιούνιος
ТРКИ4 (C2) Ιούνιος


Περιγραφή εξετάσεων για τα διπλώματα

- ТЭУ (A1)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχει γνώσεις της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο στοιχειώδους βαθμίδας. Πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να εκφράζεται, προφορικά και γραπτά, πάνω σε πολύ απλά καθημερινά θέματα.

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γραπτή εξέταση: ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, κατανόηση γραπτού κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο.
Προφορική εξέταση

- ТБУ (Α2)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχει γνώσεις της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο βασικής βαθμίδας. Πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να εκφράζεται σωστά, προφορικά και γραπτά, πάνω σε απλά καθημερινά θέματα.

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γραπτή εξέταση: ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, κατανόηση γραπτού κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο.
Προφορική εξέταση

- ТРКИ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχει γνώσεις της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο καλής βασικής βαθμίδας. Πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να εκφράζεται σωστά, προφορικά και γραπτά, πάνω σε όλα τα καθημερινά θέματα.

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γραπτή εξέταση: ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, κατανόηση γραπτού κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο.
Προφορική εξέταση

Σημασία της εξέτασης
Στον ιδιωτικό και δημόσιο επαγγελματικό τομέα η εξέταση είναι παγκοσμίως γνωστή ως αποδεικτικό καλής γνώσης της ρωσικής γλώσσας. Το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 είναι απαραίτητο για να γίνει κανείς δεκτός στα πανεπιστήμια της Ρωσίας.

- ТРКИ 2 (B2)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχει γνώσεις της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο μεσαίας βαθμίδας. Πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να εκφράζεται σωστά, προφορικά και γραπτά, πάνω σε οποιαδήποτε θέματα και να κατανοεί αυθεντικά κείμενα μέτριας δυσκολίας. Αρκετά πιο δύσκολο από το Β1.

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γραπτή εξέταση: ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, κατανόηση γραπτού κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο.
Προφορική εξέταση

Σημασία της εξέτασης
Αναγνωρισμένη από την αγορά εργασίας σαν απόδειξη της πολύ καλής γνώσης της ρωσικής σε γενικά θέματα.

- ТРКИ 3 (C1)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχει γνώσεις της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερης βαθμίδας. Πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να εκφράζεται σωστά, προφορικά και γραπτά, πάνω σε οποιαδήποτε θέματα και να κατανοεί αυθεντικά κείμενα μεγάλης δυσκολίας. Αρκετά πιο δύσκολο από το Β2. Χρειάζεται μία καλή προετοιμασία.

ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γραπτή εξέταση: ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, κατανόηση γραπτού κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο.
Προφορική εξέταση

- ТРКИ 4 (C2)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανώτατο πτυχίο της Ρωσικής Γλώσσας ως ξένης. Αποδεικνύει σχεδόν γνώση σαν  μητρική γλώσσα. Δίνει επάρκεια.

Γραπτή εξέταση: Έκθεση, περίληψη, ερωτήσεις πάνω στα λογοτεχνικά έργα, γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις κειμένου, γλωσσικά δομικά στοιχεία, ανάγνωση γνήσιου λογοτεχνικού κειμένου και εφημερίδας, ακρόαση τηλεοπτικής-ραδιοφωνικής εκπομπής και ειδήσεων, αποσπάσματα ταινιών.
Προφορική εξέταση  – εισήγηση εξεταζόμενου πάνω σε ένα θέμα και ακολουθεί συζήτηση.

Σημασία της εξέτασης
Αναγνωρισμένη από την αγορά εργασίας σαν απόδειξη της πολύ καλής γνώσης της ρωσικής σε γενικά θέματα.Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ