Πιστοποιήσεις Ισπανικών

 
 
 
  
     
  
  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE

Τα διπλώματα DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera, Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα) ανήκουν σε ένα από τους δύο επίσημους τίτλους διεθνούς χαρακτήρα (το άλλο είναι το δίπλωμα SIELE) που αποδεικνύουν την γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες (Instituto Cervantes) και εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Τα διπλώματα αυτά θεωρούνται αποδεικτικά γνώσης των Ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση. Έχουν απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

Yπάρχουν έξι διπλώματα DELE, για τους ενήλικες και νέους από 16 χρονών, που αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), σε αυξάνοντα βαθμό δυσκολίας:

 • DELE A1
 • DELE A2
 • DELE B1
 • DELE B2
 • DELE C1
 • DELE C2

Επίσης υπάρχουν δύο σχολικά επίπεδα για τους μαθητές 11-17 χρονών:

 • DELE A1 escolar
 • DELE A2/B1 escolar

Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις DELE διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο στα εξεταστικά κέντρα του Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα (τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο), Θεσσαλονίκη (το Μάιο και το Νοέμβριο), Πάτρα, Ιωάννινα, και Λάρισα (μόνο το Μάιο). Η εγγραφή στις εξετάσεις πρέπει να γίνεται κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Το δίπλωμα DELE A1 πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών. Αντιστοιχεί στην πρώτη βαθμίδα στην κλίμακα των πιστοποιητικών των Ισπανικών και σε μια πρώτη επικοινωνία με την ισπανόφωνη πραγματικότητα, την γλώσσα και τον πολιτισμό της.

Το δίπλωμα DELE Α2 πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αντιστοιχεί στην ικανότητα της χρήσης των φράσεων και εκφράσεων της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της προσωπικής εμπειρίας: βασικές πληροφορίες, οικογένεια, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.

Το δίπλωμα DELE B1 πιστοποιεί την αποτελεσματική αλλά ακόμη περιορισμένη γνώση της γλώσσας. Ο κάτοχος του έχει την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να επικοινωνήσει σε περίπτωση ταξιδιού σε οποιαδήποτε ισπανόφωνη χώρα, να μιλήσει για τα ενδιαφέροντα του και για τα μελλοντικά του σχέδια, και να δώσει σύντομες επεξηγείς. Επίσης μπορεί να  διαχειρίζεται τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο δομημένα.

Το δίπλωμα DELE B2 πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας και να χειρίζεται την Ισπανική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό. Ο κάτοχος του καταλαβαίνει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου και μπορεί να συμμετέχει σε συνομιλίες γενικού θέματος με σαφήνεια και λεπτομέρεια εκφράζοντας τις απόψεις του με επιχειρήματα, σε ένα  συνεχή λόγο.

Το δίπλωμα DELE C1 αντιστοιχεί στον πολύ καλό χειρισμό της γλώσσας και πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης, επίσης σε σύνθετα θέματα. Ο κάτοχος του καταλαβαίνει ευρύ φάσμα κειμένων και αναγνωρίζει έμμεσες πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά.

Το δίπλωμα DELE C2 πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος σε καταστάσεις που απαιτούν μια πολύ προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της. Ο κάτοχος του DELE C2 πρέπει να κατανοεί τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου και να συμμετέχει σε συνομιλίες γενικού θέματος με σαφήνεια και λεπτομέρεια εκφράζοντας τις απόψεις του με επιχειρήματα, σε ένα συνεχή λόγο.

Περισσότερες πληροφορίεςΜΑΘΗΤΕΣ

Τα κανονικά διπλώματα DELE (Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2) είναι κατάλληλα για τους ενήλικες και νέους από 16 χρονών και άνω. Τα διπλώματα DELE A1 escolar και DELE A2/B1 escolar αναπτύχθηκαν ως ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και εφήβους. Τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 11 και 17 ετών.

Στην Ελλάδα οι εξετάσεις για τα DELE escolar διεξάγονται μόνο κατά την εξεταστική του Μαΐου και μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου: 45 λεπτά (A1 escolar) / 50 λεπτά (A2/B1 escolar)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου: 20 λεπτά (A1 escolar) / 30 λεπτά (A2/B1 escolar)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση: 25 λεπτά (A1 escolar) / 50 λεπτά (A2/B1 escolar)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση: 10-12 λεπτάΠερισσότερες πληροφορίες

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ SIELE

Τα διπλώματα SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, Διεθνή Υπηρεσία Αξιολόγησης της Ισπανικής Γλώσσας) είναι καινούργιοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που αποδεικνύουν την γνώση των Ισπανικών. Διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες, από το 2016. ‘Εχουν μονάχα 2ετη διάρκεια ισχύος.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (στα Ισπανικά): https://siele.org/


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. Στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι: A1-A2 (βασικός χρήστης), B1-B2 (ανεξάρτητος χρήστης) και Γ1-Γ2 (ικανός χρήστης).

Περισσότερες πληροφορίες

Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ