Εξετάσεις Cambridge English Κύπρου

Εγγραφείτε στις Εξετάσεις Cambridge English
Cambridge μαζί μας για Κύπρο
  
     
   
 
  

Α. Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως :

FIRST
for Schools                       

Σάββατο 27 Μαΐου

CERTIFICATE
OF PROFICIENCY
in English       

Σάββατο 10 Ιουνίου

CERTIFICATE
IN ADVANCED
English               

Σάββατο 17 Ιουνίου

KEY
for
 
Schools                                                

Σάββατο 24 Ιουνίου

PRELIMINARY for Schools                              

Σάββατο 24 Ιουνίου

Οι προφορικές εξετάσεις First for Schools θα προγραμματιστούν την περίοδο 19/05/2023 εώς και 28/05/2023.

Οι προφορικές εξετάσεις Certificate of Proficiency in English θα προγραμματιστούν την περίοδο 02/06/2023 εώς και 11/06/2023.

Οι προφορικές εξετάσεις Certificate in Advanced English θα προγραμματιστούν την περίοδο 09/06/2023 εώς και 18/06/2023.

Οι προφορικές εξετάσεις Key for Schools και Preliminary for Schools θα προγραμματιστούν την περίοδο 17/06/2023 εώς και 26/06/2023.

*** Οι οριστικές ημερομηνίες διεξαγωγής των Προφορικών Εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των δηλώσεων.


Β. Εξέταστρα

KEY for Schools                                              

€ 105

PRELIMINARY
for Schools                             

€ 108

FIRST
for
 Schools                     

€ 160

CERTIFICATE
IN ADVANCED English             

€ 170

CERTIFICATE OF
PROFICIENCY
in English     

€ 180


Γ. Προθεσμίες

 • Η τελική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις First for Schools είναι η Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023.
 • Η τελική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Certificate of Proficiency in English & Certificate in Advanced English είναι η Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023.
 • Η τελική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Key for Schools και Preliminary for Schools είναι η Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος για λόγους ανωτέρας βίας δεν δηλωθεί εώς και τις πιο πάνω προθεσμίες, χρειάζεται να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεως συμμετοχής και να πληρωθεί πρόστιμο προς το Cambridge (€80 πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης συμμετοχής εώς 5 μέρες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία).

Επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε εκπρόθεσμη αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κ.Κορνηλίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. 


Δ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των συνημμένων εντύπων “Entry Forms”

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε προσεκτικά τα  entry forms  που σας επισυνάπτουμε.

 1. Σας επισυνάπτονται 5 αρχεία excel, ένα για τους υποψηφίους της κάθε εξέτασης. Θα χρησιμοποιήσετε το κάθε αρχείο για τους υποψηφίους του αντίστοιχου επιπέδου αποκλειστικά και μόνο.
 1. Τα excel που επισυνάπτονται θα πρέπει να τα κάνετε save as στην επιφάνεια εργασίας και να τα συμπληρώνετε εκεί χωρίς να αλλάξετε την ονομασία ή την μορφή τους. Στη συνέχεια, θα τα επισυνάψετε στο e-mail που θα αποστείλετε στο [email protected]στο οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα το κέντρο που τα αποστέλλει.
 1. TONIZOYME OTI TO ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕ EXCEL FILE ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
 1. Από τις στήλες που περιέχονται στο excel θα συμπληρώσετε μόνο τα παρακάτω πεδία:
 • First name:Συμπληρώνετε το μικρό όνομα του υποψηφίου με λατινικά κεφαλαία γράμματα (π.χ GIORGOS).
  · Last name:Συμπληρώνετε το επίθετο του υποψηφίου με λατινικά κεφαλαία γράμματα (π.χ  ANTONIOU).
  · Gender: Συμπληρώνετε :  Male / Female.
 • Preparation centre:Συμπληρώνετε το όνομα του κέντρου σας.
 • Date of birth:Συμπληρώνετε την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου με την εξής μορφή (π.χ 19/04/2010).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΣΒΗΝΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΚΡΥΒΕΤΕ, ΤΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΚΕΝΑ.

Σημείωση: Τα ονόματα των υποψηφίων πρέπει να είναι γραμμένα όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ένα από τα δύο αυτά έγγραφα μαζί τους την ημέρα της εξέτασης με έγκυρη ημερομηνία λήξης!!!

Τα αρχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες και να σταλούν απαραιτήτως ως συνημμένα (attachments) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗΣ [email protected] με θέμα «Cambridge English Exams 2023» μέχρι τις προθεσμίες που αναφέρονται πιο πάνω.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υποβολή δηλώσεως συμμετοχής τηλεφωνικά ή με φαξ.

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αν κάποιος υποψήφιος πάσχει από κάποια αναπηρία ή μαθησιακή δυσκολία είναι απαραίτητο να αποσταλούν επίσημα έγγραφα διάγνωσης της αναπηρίας ή μαθησιακής δυσκολίαςΤα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Νοσοκομείο ή υπηρεσία, με ημερομηνία έκδοσης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια και να είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μαζί με την δήλωση των συγκεκριμένων υποψηφίων ξεχωριστά από τις υπόλοιπες δηλώσεις με θέμα ‘Special Arrangements’ και το επίπεδο του υποψηφίου (πχ. ‘Special Arrangements – Key for Schools’. Στο ίδιο e-mail θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη επεξήγηση όσον αφορά στην διευθέτηση η οποία ζητείται (π.χ περισσότερος χρόνος, διαφοροποιημένο γραπτό κτλ). Η προθεσμία για αυτές τις δηλώσεις είναι αυστηρά η ίδια ημερομηνία με τις κανονικές δηλώσεις.

ΣΤ.  Διαδικασία Καταβολής Εξετάστρων

Για να μπορέσετε να υποβάλετε τα στοιχεία των υποψήφιων σας, θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των εξετάστρων.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για κάθε προθεσμία είναι η εξής:

 • Το συνολικό ποσό να κατατεθεί σε μία δόση στον λογαριασμό της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην Hellenic Bank με αριθμό 140-01-631132-01.
 • Κατά την κατάθεση να αναφέρεται ως όνομα καταθέτη η επωνυμία της επιχείρησής σας.
 • Ως αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «CambridgeExam Fees MayJune 2023».
 • Το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποσταλεί με email στο [email protected].
 • Εγγραφές υποψηφίων με απευθείας κατάθεση των εξετάστρων από τους ίδιους τους υποψηφίους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Μόνο τα κέντρα είναι υπεύθυνα για την κατάθεση των συνολικών εξετάστρων για όλους τους υποψήφιούς τους.

Σας επισημαίνω ότι η εγγραφή των σπουδαστών σας στις εξετάσεις Cambridge English Μαΐου-Ιουνίου 2023 θεωρείται οριστική μόνο εφόσον έχουμε παραλάβει τα σχετικά e-mail προς [email protected] με συνημμένα τα ΕXCEL Entry Forms (ανά επίπεδο) & τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης εξετάστρων.Young Learners Cambridge English


Α. Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις Young Learners 2023 θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 • Λάρνακα – Τρίτη 27/06/2023
 • Λευκωσία – Τετάρτη 28/06/2023
 • Λεμεσός – Σάββατο 01/07/2023

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα επιβεβαιωθούν μετά το τέλος των εγγραφών.

Β. Προθεσμίες

Τελική προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 5 Mαΐου 2023.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές άλλες δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος για λόγους ανωτέρας βίας δεν δηλωθεί εώς την Παρασκευή 5 Μαΐου, χρειάζεται να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεως συμμετοχής και να πληρωθεί πρόστιμο προς το Cambridge.

Επισημαίνω ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε εκπρόθεσμη αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κυρία Κορνηλίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

Γ. Εξέταστρα

Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις YLE Ιουνίου 2023 είναι:

Starters       

70 €

Movers        

70 €

Flyers             

70 €


Δ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των συνημμένων εντύπων “ YLE Entry Form

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά τα (3) YLE entry forms :

 1. Σας επισυνάπτονται 3 αρχεία excel, ένα για τους υποψηφίους της κάθε εξέτασης, δηλαδή ένα για Starters, ένα για Movers και ένα για Flyers. Θα χρησιμοποιήσετε το κάθε αρχείο για τους υποψηφίους του αντίστοιχου επιπέδου αποκλειστικά και μόνο.
 2. Τα excel που επισυνάπτονται θα τα κάνετε save as στην επιφάνεια εργασίας και θα τα συμπληρώνετε εκεί χωρίς να αλλάξουν η ονομασία ή η μορφή τους. Στη συνέχεια, θα τα επισυνάψετε (attach file) στο e-mail που θα αποστείλετε στο [email protected]στο οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα το κέντρο που τα αποστέλλει.
 1. TONIZOYME OTI TO ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕ EXCEL ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
 1. Από τις στήλες που περιέχονται στο excel θα συμπληρώσετε μόνο τα παρακάτω πεδία:
 • First name:Συμπληρώνετε το μικρό όνομα του υποψηφίου με λατινικά κεφαλαία γράμματα (π.χ GIORGOS).
  · Last name:Συμπληρώνετε το επίθετο του υποψηφίου με λατινικά κεφαλαία γράμματα (π.χ  ANTONIOU).
  · Gender: Συμπληρώνετε :  Male / Female.
 • Preparation centre:Συμπληρώνετε το όνομα του κέντρου σας.
 • Date of birth:Συμπληρώνετε την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου με την εξής μορφή (π.χ 19/04/2014).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΣΒΗΝΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΚΡΥΒΕΤΕ, ΤΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΚΕΝΑ.

Τα αρχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες και να σταλούν απαραιτήτως ως συνημμένα (attachments) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με θέμα “YLE Entries 2023’’ προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ [email protected].

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υποβολή δηλώσεως συμμετοχής τηλεφωνικά ή με φαξ.

Σημείωση:  Παρακαλούμε όπως τα στοιχεία των υποψηφίων και οι ημερομηνίες γεννήσεως,  συμπληρώνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς των μαθητών έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη.

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αν κάποιος υποψήφιος πάσχει από κάποια αναπηρία ή μαθησιακή δυσκολία είναι απαραίτητο να αποσταλούν επίσημα έγγραφα διάγνωσης της αναπηρίας ή μαθησιακής δυσκολίαςΤα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Νοσοκομείο ή υπηρεσία, με ημερομηνία έκδοσης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια και να είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μαζί με την δήλωση των συγκεκριμένων υποψηφίων ξεχωριστά από τις υπόλοιπες δηλώσεις με θέμα ‘Special Arrangements’ και το επίπεδο του υποψηφίου (πχ. ‘Special Arrangements – Starters’. Στο ίδιο e-mail θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη επεξήγηση όσον αφορά στην διευθέτηση η οποία ζητείται (π.χ περισσότερος χρόνος, διαφοροποιημένο γραπτό κτλ). Η προθεσμία για αυτές τις δηλώσεις είναι η ίδια με τις κανονικές δηλώσεις δηλαδή Παρασκευή 5 Mαΐου 2023.

ΣΤ. Διαδικασία Καταβολής Εξετάστρων

Για να μπορέσετε να υποβάλετε τα στοιχεία των υποψηφίων σπουδαστών σας, θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των εξετάστρων.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

 • Το συνολικό ποσό να κατατεθεί σε μία δόση στον λογαριασμό της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην Hellenic Bank με αριθμό 140-01-631132-01.
 • Κατά την κατάθεση να αναφέρεται ως όνομα καταθέτη η επωνυμία της επιχείρησής σας.
 • Ως αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Cambridge Exam Fees YLE June 2023
 • Το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποσταλεί με email στο [email protected].
 • Εγγραφές υποψηφίων με απευθείας κατάθεση των εξετάστρων από τους ίδιους τους υποψηφίους δεν μπορεί να γίνουν δεκτές. Μόνον τα Κέντρα είναι υπεύθυνα για την κατάθεση των συνολικών εξετάστρων για όλους τους υποψήφιούς τους.

Σας επισημαίνω ότι η εγγραφή των σπουδαστών σας στις εξετάσεις Cambridge English YLE 2023 θεωρείται οριστική μόνο εφόσον έχουμε παραλάβει εώς τις 5/5 το αργότερο το ενημερωτικό e-mail προς [email protected] με θέμα «YLE Entries 2023» με συνημμένα :

 1. τα 3 έντυπα YLE Entry Forms συμπληρωμένα με το σωστό τρόπο.
 2. το αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα (25822700 / 25737422) ή με email στην διεύθυνση ([email protected])

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα υποχρεωτικά πεδία (όσα σημειώνονται με αστερίσκο*) με ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΖΟΚΕΦΑΛΑΙΑ, όπως αυτά αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα σας, π.χ. στην ταυτότητα, το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό γέννησής σας.
 
Βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι σωστό. Αφού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email. Σημείωση: Ενδέχεται το μήνυμα να πάει στον φάκελλο “Spam” (ειδικά σε web emails όπως το Yahoo, Hotmail και Gmail). Αναζητήστε το και εκεί.
Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ